Con una experiencia de 22 años en el sector audiovisual, trabajando en campos como la sonorización de la subida a Jaizkible en el campeonato de Rallies, hasta la instalación de gran cantidad de equipos home cinema en hogares, Electrcidad Zumeta ha ido adquiriendo una posición en el sector que garantiza que las necesidades del ususario queden satisfechas.

 

Ikus-entzunezkoen sektorean, 22 urteko esperientzia. Besteak beste: Jaizkibelgo igoeraren soinuztapena, rally txapelketak eta home cinema ekipoak etxebizitza asko eta askotan. Guzti horregatik Zumeta elektrizitateak toki bat dauka sektorean eta erabiltzailearen beharrak egoki asetzeko garantia eskaintzen du.